• ENDÜSTRİYEL SU ARITMA SİSTEMLERİ İZMİR

Endüstriyel Su Arıtma Sistemleri İzmir ; Hayatın devam ettiği her alanda insanlar tarafından sürdürülen faaliyetler dünya kaynaklarının hızla kirlenmesine neden olmaktadır. Özellikle kişisel temizlik, kozmetik maddelerinin kullanımı, plastik kullanımının çoğalması gibi bireysel tüketimler doğaya zarar vermektedir. Bunun yanında endüstriyel faaliyetler dünyada yer altı ve yer üstü kaynaklarını en ciddi şekilde kirleten uygulamalardır. Bu durum kirli sunun arıtılması fikrini doğurmuş ve teknolojinin imkânlarından yararlanılarak son sistem arıtma sistemleri kullanılmaya başlanmıştır. Bu sistemlerle beraber endüstri alanındaki atık suların arıtılması hem de firmaların yeniden kullanabileceği temiz su ihtiyacının karşılanması sağlanmaktadır. İzmir endüstriyel su arıtma sistemleri sayesinde İzmir’de bulunan üretim tesislerinin zararı azaltılmaktadır. Türkiye’nin önde gelen sanayi tesislerinin bulunması nedeniyle İzmir su arıtma sistemleri firmaları da çoğalmaktadır.

Endüstriyel Su Arıtma Faaliyetleri

Günümüzde şebeke sularının dahi yeterli seviyede olmaması nedeniyle konutlarda su arıtma cihazları kullanılmaktadır. İşyerlerinde de su arıtma cihazının alternatifi olarak filtreli su sebillerinin kullanıldığı görülmektedir. Hem içilen suyun kalitesine verilen önem hem sağlık önlemleri kapsamında arıtma sistemleri çokça tercih edilmektedir. Endüstriyel arıtma sistemleri daha büyük tesisler için kullanılmaktadır. Bazı sanayi dallarında üretimin niteliğine uygun suyun elde edilmesi için kullanılan su arıtma sistemleri, bazı sanayi dallarında ise genel su ihtiyacının karşılanması amacıyla kullanılmaktadır. İzmir endüstriyel su arıtma sistemleri sayesinde atık sular, yağmur suları, kuyu suları, ya da deniz suları yumuşatılmakta, tortulardan arıtılmakta ya da sanayi sisteminin gerektirdiği niteliğe kavuşturulmaktadır.

Endüstriyel Su Arıtma Yöntemleri

Endüstriyel su arıtma alanında zamanla farklı teknikler gelişmiştir. Suyun istendiği niteliğe ve suyum temin edildiği alana göre gelişen bu teknikler sayesinde saf su kalitesinde arıtma sağlanmaktadır.

Atık su evaporatör yöntemi

Ters osmoz sistemi

Su yumuşatma sistemleri

Ultra filtrasyon sistemleri

Kum ve aktif karbon filtreleri

Ultraviyole sistemler

Klor ile dezenfeksiyon ve oksidasyon

Atık su evaporatör sistemi; endüstriyel alanlarda kullanılan suların geri dönüşümünün sağlanması amacına yöneliktir. Bu sistem suyun kimyasal çalışmalarla dönüştürülemeyeceği zaman kullanılmaktadır. Evaporatör sistemi ile atık sular buharlaştırma işleminden sonra tekrar yoğunlaştırılmakta ve arındırılarak içme suyu kıvamına getirilmektedir. Evaporatör sistemleri uzun rotası bulunan gemilerde oldukça elverişlidir. Çünkü geminin güzergâhındaki deniz sularının farklılık arz etmesi nedeniyle ters osmoz yöntemi yeterli düzeyde çalışmamaktadır.

Ters osmoz sistemi; standart arıtma sistemlerinin sistem olarak yetersi kaldığı durumlarda kullanılan ve suda çözünmüş olan maddelerin arıtılmasını sağlayan bir sistemdir. Ters osmoz sistemi yarı membran kullanılmasına dayanmaktadır. Ters ozmos yöntemi ile deniz suları içme suyuna çevrilir, tuzlu sular içilebilecek su kıvamına getirilir ve suda çözünen tuzların yeniden kullanımı sağlanır. Ters osmoz sistemlerinin en çok kullanıldığı alanlardan birisi de meyve suyu ve salça yapımı tesisleridir. Yarı membran sayesinde sulardaki zararlı mikroorganizmalar sudan temizlenirken saf su elde edilmiş olmaktadır. Reverse osmoz yöntemi kısaltma şeklinde RO sistemleri olarak bilinmektedir.

Su yumuşatma sistemleri; sudaki sertliğin alınması ile daha kaliteli içme suyunun oluşturulması amacını taşır. Kalsiyum ile magnezyum maddeleri su içerisinde çözünürler ve suyu sertleştirirler. Su yumuşatma sistemleri ile kalsiyum ve magnezyum sudan arındırılır. Sert suyun zararları endüstriyel alanda da fazladır. Çünkü tesisatlardan ısıtma sistemlerine kadar birçok alanda sistemden tam performans almayı engeller. Bunun sebebi sert suların kireçtaşına neden olmasıdır. Örneğin büyük ısıtma sistemlerinin kullanıldığı alanlarda özellikle yüksek ısı ile karşılaşan sularda kalsiyum ile magnezyum kireç tabakası oluşumunu hızlandırır ve ısı yayılmasının azalmasına neden olur. Su yumuşatma sistemleri gerektiğinde konutlarda da kurulabilmektedir.

Ultra filtrasyon sistemleri, sudaki arındırılmak istenen maddeleri sadece fiziki tekniklerle temizleme mantığına dayanmaktadır. Ultra filtrasyon sistemlerdeki membranın por çapı 0,01 mikron ölçüsündedir. Bu hassas membran sayesinde su içerisindeki istenmeyen partiküller sudan arındırılır. Ultra filtrasyon sistemlerde suyun kimyasal yapısına müdahale edilmez. Ultra filtrasyon sistemleri yöntemlerine göre çeşitlenir. Bunlar şöyledir:

Seperatör

Otomatik Yıkanabilir

Torba

Kartuş

Multimedya

Kum ve aktif karbon filtreleri endüstriyel alanda tercih edilmektedir. Bu filtreler ile suda yer alan katı madde, tortul, zararlı bileşen, klor, kötü koku, rahatsız edici renk ve içmeyi engelleyen tat sudan arındırılır. Tam otomatik olan kum filtreleri hem arındırma işlemini yapar hem de kendisini temizler.

Ultraviyole dezenfeksiyon sistemlerinde ultraviyole ışınlar sular içerisindeki canlı organizmaların öldürülmesini ve suda virüs yayılmasının engellenmesini sağlar. Genellikle kuyu sularının arıtımında tercih edilen bir yöntemdir. Cihazlar üzerinde yapılan işlemleri gösteren uyarı ekranları yer alır. Ultraviyole sistemleri ile içme suyu kullanıma hazır hale gelir. Ultraviyole cihazların en önemli özelliği sudaki bakterileri yok ederken suyun kimyasal özelliklerinde değişiklik yapmamasıdır. Arındırma esnasında suya koku ya da renk eklenmez. Ultraviyole sistemlerin diğer sistemlere nazaran birçok avantajı bulunmaktadır. Kolay kurulurlar ve arındırma kabiliyetleri fazladır. Arındırma faaliyeti esnasında katkı kullanılmaz ve suyun kalitesine etki edecek bir değişiklik yaşanmaz.

Klorlu dezenfeksiyon ile oksidasyon yönteminde su içerisinde bulunan ve insan sağlığına doğrudan zararlı olan hastalıklara sebebiyet veren parazitler yok edilir. Bunun dışında suyun içilebilir olmasını engelleyen farklı canlılar da sudan arındırılmış olmaktadır. Bu yöntemler dışında arsenik giderim sistemleri, demir mangan giderim yöntemleri, degazör, ozon yöntemleri ve mixbed kolonları gibi farklı endüstriyel su arıtım yöntemleri bulunmaktadır.

İzmir Endüstriyel Su Arıtma Firmaları

Firmamız İzmir su arıtma sistemleri alanında hizmet vermektedir. Firmamız endüstriyel arıtma teknolojisinde geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Firmamız sahip olduğu teknolojik donanım ve eğitimli personeli ile İzmir bölgesinde faaliyet yürütmektedir. Firmamızın faaliyetleri kapsamında aşağıdaki hizmetler verilmektedir:

Deniz suyu arıtma

Kuyu suyunu arıtma

Nehir ve yağmur sularının içilir hale getirilmesi

Atık suların geri kazandırılması

Suların sertliğinin giderilmesi

Sanayi tesisinin gerektirdiği su kalitesine ulaşılması

Firmamıza müracaat eden firmaların öncelikle tesisleri incelenmekte ve istedikleri hizmetin özelliğine göre projesi hazırlanarak firmaya sunulmaktadır. Firmaya bu süreçte teknik bilgi konusunda yeterli bilgilendirme yapılarak doğru kararın alınmasına yardımcı olunmaktadır. Firmamız su arıtma alanında küresel gelişmeleri takip etmekte ve uluslararası fuarlara katılarak teknolojik donanımını güncelleştirmektedir. Sorunsuz çalışan ve son sistem teknoloji ile donatılmış güvenceli cihazlara kullanılarak kurulumlar sağlanmaktadır. Su arıtma hizmeti almak isteyen firmaların taleplerine uygun çözümler geliştirilmekte ve işbirliğine önem verilmektedir. Ulusal ve dünya çapında birçok şirketin endüstriyel arıtma sistemleri tarafımızdan inşa edilmiştir. Firmamız kurulum aşamasından sonra da teknik destek vermeyi sürdürmektedir. Sağlığınız için en uygun suyun sağlanabilmesi için deneyimli bir firmadan hizmet almak istiyorsanız, kaliteli ve hızlı çözümler için firmamızla irtibata geçiniz.