Yazılar

Endüstriyel  Su Arıtma Sistemleri Tire

 Su Arıtma Sistemleri Tire İlk çağlardaki yaşamlardan günümüze kadar su en fazla ihtiyaç duyulan maddelerden olmuştur. İçme, beslenme, barınma, temizlenme, tarım gibi birçok farklı alanda su kullanan eski medeniyetlerde su arıtma işlemleri görülmektedir. Genellikle su içindeki ayrık cisimler süzme yöntemi ile sudan ayrılmıştır. Bir diğer yöntemde suyun buharlaştırılması ile temizlenmesidir. Zamanla iş sahalarının genişlemesi, kentleşmenin artması ve teknolojinin genişlemesi ile deniz suları, nehir suları, yağmur suları ve atık sular arıtma işlemine tabi tutulmaya başlamıştır. Kentlerde temi şebeke suyuna ihtiyaç duyulması, sanayide özel su çeşitlerinin aranılması ve bazı alanlarda kıt kaynakların değerlendirilmesi gereksinimi arıtma teknolojilerinin de gelişmesine zemin hazırlamıştır.

Günümüze gelindiğinde uluslararası büyük firmaların mutlak surette arıtma sistemi kullandığı görülmektedir. Hatta atık suların arıtılması işlemi bazı ülkelerde kanuni zorunluluk iken bazı ülkelerde ise teşvik kapsamına sokulmaktadır. Ülkemizde de atık suların geri kazanılmasında kullanılan enerjiye yönelik teşvikler bulunmaktadır. Endüstriyel su arıtma Tire sistemleri şirketlerin faaliyetleri sonunda daha fazla gelir elde etmesini sağlamaktadır. Örnek vermek gerekirse günde tonlarca su kullanan bir hastanenin arıtma sistemine sahip olması, suya verilen giderleri azaltması ve ünitelere göre farklı su ihtiyaçlarını karşılaması anlamına gelmektedir. Su arıtma sistemleri Tire ilçesinde de rağbet öğren uygulamalardandır.

Endüstriyel Su Arıtma Avantajları

Endüstriyel su arıtma Tire sistemine sahip olan firmaların avantajları çoktur. Bunları özetle;

 • Kaliteli su kullanmak

 • İşletmenin ihtiyacı olan özel suyu elde etmek

 • Atık sudan yararlanarak geri dönüşüm sağlamak

 • Firmanın su giderini azaltmak

 • Verimli çalışmak olarak sayabiliriz.

Endüstriyel arıtma sistemleri tek yönlü ya da çok yönlü olabilmektedir. Sadece deniz suyunu arıtan bir sistem kurulabileceği gibi atık suyu arıtan ve diğer işlemleri yapan birleşik tesisler de kurulabilmektedir. Bu tamamen firmanın iktisadi durumu ve ihtiyacı ile ilgilidir. Sistemlerde kullanılacak olan bileşenler şunlardır;

 • İçme suyu ve proses suyu için su filtrasyon sistemleri

 • Kalsiyum ve magnezyumu sudan ayıran su yumuşatma sistemleri

 • Suda çözünmüş halde bulunan (tuz gibi) katı maddeleri arındıran RO sistemleri

 • Alan sıkıntısı olan yerler için tasarlanan konteynır tipi sistemler

 • Katyon ve anyonları sudan ayıran deiyonizasyon sistemleri

 • Kimyasal içermeyen ultraviyole sistemler

 • Hemodiyaliz su arıtma sistemleri

 • Taşınabilir durumda olan laboratuvar sistemler

Endüstriyel Su Arıtma Hizmetleri

Su arıtma sistemi kurmadan önce ön bilgileri elde etmek, fiyat ve kalite analizi yaptırmak daha iyi bir seçimin yapılması için gereklidir. Su arıtma sistemleri Tire ilçesinde firmamız tarafından yapılmaktadır. Uzman personelimizi tarafından yer tespiti, kaynak analizi, projelendirme, sunum ve onay işlemleri gerçekleştirildikten sonra firmanın ikna olması ve onay vermesi halinde hızlıca kurulum sağlanmaktadır. İstediğiniz kaliteli suya kavuşmak ve atık sularınızı değerlendirmek için firmamız ile irtibata geçebilirsiniz.

su arıtma sistemleri tire, tire endüstriyel su arıtma, tire endüstriyel su arıtma sistemleri, tire su arıtma sistemleri, endüstriyel su arıtma tire

İzmir Endüstriyel Su Arıtma Sistemleri

İzmir Endüstriyel Su Arıtma Sistemleri; Endüstriyel alanların fazlalaşması ve kullanılan özel kimyasallar sonucunda dünyadaki su kaynakları kullanılamaz hale gelmektedir. Günümüzde doğal kaynakların içme suyu olarak kullanılması için sular birçok işlemden geçirilmektedir. Evlere gelen sular birçok dezenfeksiyon ve arıtma işlemlerinden geçmesine rağmen yine de ekstra arıtma işlemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Aynı zorunluluk büyük üretim tesislerinde, otellerde ya da spor alanlarında da görülmektedir. Bazen tek çare olarak suyun arıtılması gerekmektedir. Gemilerde deniz suyunun arıtılması buna örnek olarak gösterilebilir. İzmir su arıtma sistemleri bakımından farklı uygulamaların bir arada kullanıldığı illerden biridir. İzmir ilinde yoğun bir şekilde ev su arıtma cihazları kullanılırken İzmir endüstriyel su arıtma sistemleri de talep görmektedir.

İzmir Endüstriyel Su Arıtma Faaliyetleri

Teknoloji, her alanda olduğu gibi su arıtma sistemlerinde de etkisini göstermektedir. Farklı alanlarda ortaya çıkan suların arıtılması gerekliliği sayesinde suların özelliğine ve sağlık ihtiyaçlarına göre yöntemler de farklılaşmış ve çeşitlenmiştir. İzmir endüstriyel arıtma sistemleri ile sular hem insanların içebileceği düzeye dönüştürülmekte hem de kullanılacak tesisin ihtiyaçlarına hazır hale getirilmektedir. Bu yöntemler ile sudaki tortu, bakteri, virüs, koku, tat, bulanıklık, sertlik gibi olumsuz özellikler giderilmektedir. Su arıtma işlemleri sonunda doğada mevcut olan suların korunumu sağlanarak su israfı önlenmektedir. Arıtmalardan geçen sular insan sağlığı açısından zararlı bileşenlerinden ayrılarak keyifli bir su kullanımı oluşturulmaktadır.

Endüstriyel arıtma yöntemleri şunlardır:

 • Evaporatör yöntemi

 • Ro (ters ozon) yöntemi

 • Yumuşatma sistemleri

 • Filtrasyon cihazları

 • Kum ve aktif karbon filtreleri

 • Ultraviyole cihazlar

İzmir Endüstriyel Su Arıtma Hizmetleri

İzmir su arıtma sistemleri alanında uzmanlaşan firmamız denizi kuyu ve nehir sularının temizlenmesi, yağmur sularının içilebilecek düzeye çıkarılması, endüstriyel ve evsel atıkların geri dönüşümünün sağlanması ve suların yumuşatılması gibi hizmetler vermektedir. Özel cihazları, deneyimli personeli ve nitelikli ekip çalışması ile firmamız en kısa zamanda endüstriyel su arıtma sistemlerinizi kurabilecek kapasitedir. Firmamız su arıtma sistemlerine kalite odaklı yaklaşmaktadır. Su arıtma tesisi taleplerinden sonra tahlil, proje, onay ve kurulum aşamaları izlenerek teslimler yapılmaktadır. İzmir ilindeki birçok otel, çiftlik ve üretim tesisine hizmet verilmektedir. Taleplerinize en uygun sisteme kavuşmak için firmamız ile iletişime geçiniz.

izmir endüstriyel su arıtma sistemleri, endüstriyel su arıtma sistemleri izmir