Yazılar

Endüstriyel Su Arıtma Sistemleri Torbalı

Su Arıtma Sistemleri Torbalı Su insan yaşamını etkileyen en önemli faktördür. Zira insanlar aç kalarak iki ay yaşayabilirken, susuz bir şekilde bir hafta dayanabilmektedir. Bu kadar önemli olmasına rağmen insanlar tarafından pek değer verilmemektedir. Doğanın yıpratılması ve su kaynaklarının bilinçsizce kullanılması yakın zamanda su ihtiyacının ana gündem olacağını göstermektedir. Teknolojinin gelişmesiyle üretim sahasında farklı su kaynaklarının kullanılabilir hale gelmesi ve atık suların yenilenmesi suyun geleceği bakımından sevindiricidir. Arıtma sistemleri sayesinde işletmelerin suya bakış açısı değişmiştir. Sektörüne hâkim ve gelir gider muhasebesini iyi yapabilen firmalar için su arıtma sistemleri oldukça avantajlıdır. Su arıtma sistemleri Torbalı ilçesinde firmaların birkaç yıl içerisinde daha yüksek kazançlara ulaşmasını sağlamıştır. Endüstriyel su arıtma Torbalı sistemleri firmalar tarafından tanındıkça ve başarılı örnekler görüldükçe su arıtma sistemlerine olan eğilim giderek artmaktadır.

Endüstriyel Arıtma Sistemi Yöntemleri

Endüstriyel tesislerin suya iki türlü yaklaşımı bulunmaktadır. Birincisi üretimde, hizmette ya da tüketimde kullanılacak olan suyun temin edilmesidir. Bu durum işletmenin sektörüne göre değişmektedir. Saf su, kireçli su, klorlu su gibi farklı su tiplerine ihtiyaç duyan işletmelerin kendilerine özel tesis kurarak kontrollü bir şekilde suyu üretime sokmaları zorunludur. İkincisi ise üretimde kullanılarak atık hale suyun nasıl değerlendirileceğidir. Çoğu işletme, arıtma sistemi kurarken atık suları da hesaba katmakta ve atık suyu tekrardan üretim prosesine sokmaktadır. Atık su arıtma sistemleri firmalar tarafından geleceğe yapılan bir yatırım olarak görülmelidir. Endüstriyel su arıtma Torbalı sistemleri firmaların ihtiyacına göre aşağıdaki sistemlerden biri ya da birkaçı kullanılarak kurulur:

  • Ultra filtrasyon cihazları

  • Reverse Osmoz sistemleri

  • Su yumuşatma tesisleri

  • Deniz, nehir, yağmur suyu arıtma sistemleri

  • Atık su dönüşüm platformları

  • Kum filtreleri

  • Aktif karbon filtreleri

Endüstriyel Su Arıtma Sistemleri İşleyişi

Endüstriyel su arıtma sistemlerinin işleyişi farklıdır. Membran kullanan filtre sistemlerinde suyun kimyasında değişiklik olmaz sadece su içerisindeki zararlı organizmaların sudan temizlenmesi sağlanır ve saf su haline gelir. Ancak suyun kimyasal yapısında değişiklik yapılan sistemler de mevcuttur. Ancak hangi sistem kullanılırsa kullanılsın suyun renginde, kokusunda, şeffaflığında olumsuz bir sonuç gözlemlenmez. Firmanıza uygun çözümler için su arıtma sistemleri Torbalı firmamızı tercih ediniz.